Фондация Милосърдие

Платформа за онлайн обучение и срещи

ЗАЕДНО БЕЗ ГРАНИЦИ.

С гРИЖА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

От тук може да влезете в класната стая и да наблюдавате провеждането на различни занимания в реалн време.

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

От тук ще влезете в класната стая като преподавател и ще може да проведете интерактивен урок с потербителите на Дневния център.

Осъществени проекти

Развитие на предоставяната услуга

Съвместна работа с ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Сливен
Благотворителен базар на изработени в центъра изделия